Kraków mobilizuje się na wybory

Jednym spośród największych utrudnień w większości miast w Polsce jest komunikacja. Polskie województwa nie są przygotowane do tak wielkiego nasilenia ruchu, jaki został zapoczątkowany przez wzrost ilości samochodów na krajowych szosach. Z tego powodu główną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju jakie musi podjąć prawie każda gmina jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Jezdnie i transport miejski to priorytet, jaki da przestrzeń na to by polepszyć zadowolenie mieszkańców jak również usprawni całość infrastruktury miasta.

Na tle okolicznych miast, inwestycje drogowe w Krakowie mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, ale przed tym jak ono powstanie, w rozwój komunikacji miejskiej i drogi trzeba włożyć dużo środków . Z ważniejszych inwestycji warto podkreślić:
w pełni elektryczną siatkę autobusów – jedyną w kraju,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec PKP wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w planach miasto ma remont przynajmniej kilkanaście nowoczesnych połączeń między już istniejącymi drogami oraz naprawy istniejących połączeń tramwajowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie napraw nie znoszą – utrudnienia w komunikacji i dojazdach do pracy przeszkadzają w codziennym życiu. Trzeba zaś mieć jasność tego, że bez napraw jakość dróg nie może być lepsza i aby było lepiej, trzeba wytrwałości.kandydaci na prezydenta Krakowa
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie jedynie kolejne drogi, ale również doskonalszej jakości powierzchnia dróg, która będzie bardziej trwała i odporna. ( kolejnym z takich wzorów jest ścieralna powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Oczywiście, miasto wymaga jeszcze kolejnych zmian i nowych pomysłów, aby jeździło się po mieście dobrze. Nie tylko autem, ale również autobusami. Mimo to da się zauważyć jasno, że całość jest na świetnej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.

Comments are closed.