Kraków przyjazny mieszkańcom i turystom

Wśród wielu stolic województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Zaczyna być regionem otwartym do mieszkania. Zmiany, jakie stały się udziałem miasta w niedawnych latach dają poczucie, że Kraków naprawdę pnie się do przodu.
Dobre zmiany w mieście.
Co niezłego załatwiono w przeciągu niedawnego okresu? Ilość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo pomogły w tej materii środki EU, z których miasto niemało korzysta. Dynamiczne działanie w obszarze uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że małopolska uzupełniła się o nowe węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, oraz kolejne miejsca konferencyjno – sportowe.
Szerokie inwestycje są niewidoczne dla standardowego obywatela. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie funkcjonują. Najczęściej pomijamy fakty, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Statystycznemu obywatelowi miasta zdaje się, że w regionie zbyt mało się dzieje. Natomiast miasto rozwija się z każdym dniem. Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami, tworzeniu oraz unowocześnianiu siatki wodociągowej, budowa filtrów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, jakie pozwalają krakusom pełniej oraz wygodniej żyć. Kraków zmienia się też pod kątem możliwości konferencyjnych. Potencjał Krakowa idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: centrum konferencyjne ICE lub stadion Cracovia. takie nowości zachęcają turystów do odwiedzin.
Rozpoczynane przez radnych akcje nie tyczą się jedynie ścisłego środka Krakowa, ale też są połączone z pełnym województwem . Przeto zamiast pomstować lecz zauważyć zmiany w jakie obrósł Kraków.
Kolejne lata – o ile będzie możliwość zachowania tempa zmian – pozwolą Krakowowi zostać wspaniałą stolicą małopolski.
Majchrowski

Comments are closed.